บริการสแกนรูป   สแกนภาพสำหรับงานสิ่งพิมพ์ 300Dpi High-Resolution Drum Scanner และ Copy dot scanner
บริการประกอบไฟล์งาน   ทั้งระบบ PC และ MacOS รองรับทุก Format (Adobe All Format)
บริการถ่ายฟิล์ม   ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วยเครื่อง PrimeSetter และ Avantra44s (CTF)
บริการทำเพลท   ทั้งแบบ CTF,CTP,CTCP (Computer To Plate) ควบคุมคุณภาพงานแยกสีทุกขั้นตอน (CMS)
บริการดิจิตอลปรู๊ฟ   Digital Proof   เพลทปรู๊ฟ (Plate Proof)