About Us

เกี่ยวกับเรา » ผู้ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรเป็นเวลากว่า 35 ปี : โรงพิมพ์ดิจิตอลโรงพิมพ์ออฟเซ็ทโรงพิมพ์อิงค์เจ็ทโรงพิมพ์โฟโต้บุ๊คโรงพิมพ์กล่องกระดาษPre-Pressบริการประกอบไฟล์บริการทำแม่พิมพ์บริการออกฟิล์ม CTFบริการออกเพลท CTPบริการปรู๊ฟดิจิตอล

บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด (SOONTORN FILM CO., LTD.)

สุนทรฟิล์ม เริ่มก้าวสู่ธุรกิจการพิมพ์เป็นครั้งแรกด้วยการทำแม่พิมพ์ออฟเซ็ท (PrePress) โดยแรกเริ่มเปิดให้บริการงานทำแม่พิมพ์ระบบออฟเซ็ท (PREPRESS) ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต จนได้รับความใว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

แต่เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีการพิมพ์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงได้ลงทุนนำเครื่องพิมพ์ดิจิตอลมาให้บริการ โดยเน้นตลาดดิจิตอลออนดิมาน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่การทำแม่พิมพ์ออฟเซต งานพิมพ์ดิจิตอล งานพิมพ์อิงค์เจ็ท งานบรรจุภัณฑ์กระดาษ ถุงกระดาษ สติกเกอร์ โฟโต้อัลบั้ม อีแม็กกาซีน อีบุ๊ค เป็นต้น

» สินค้าและบริการโดยสังเขปของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
» โรงพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท (Digital Printing)
» โรงพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset printing)
» โรงพิมพ์อิงค์เจ็ท (Large format printing)
» โรงพิมพ์โฟโต้บุ๊ค (Photobooks online)
» โรงพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษดิจิตอล
» Tablet Advertising
» Ebook on Demand
» บริการทำแม่พิมพ์ระบบออฟเซ็ท (Pre-Press)
» บริการออกฟิล์ม ทำเพลททั้งระบบ CTF-CTP
» บริการอื่นๆ…

รางวัลเหรีญทองระดับประเทศและภูมิภาค

» 2015 รางวัลเหรียญทองประเภทพิมพ์โปสการ์ดและบัตรเชิญ (Thai Print Award 2015)
» 2015 รางวัลเหรียญทองประเภทงานพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Thai Print Award 2015)
» 2015 รางวัลเหรียญทองประเภทพิมพ์แคคาล็อก จุลสาร โบร์ชัวร์ (Thai Print Award 2015)
» 2015 รางวัลเหรียญทองประเภทพิมพ์หนังสือ (Thai Print Award 2015)

» 2016 รางวัลเหรียญทองประเภทพิมพ์หนังสือ (Thai Print Award 2016)
» 2016 รางวัลเหรียญทองประเภทพิมพ์โปสการ์ดและบัตรเชิญ (Thai Print Award 2016)
» 2016 รางวัลเหรียญทองประเภทงานพิมพ์ปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Thai Print Award 2016)

» 2017 รางวัลเหรียญทองประเภทพิมพ์หนังสือ (Thai Print Award 2017)
» 2017 รางวัลเหรียญทองประเภท Digital-Packaging (Thai Print Award 2017)
» 2017 รางวัลเหรียญเงินประเภทพิมพ์โปสการ์ดและบัตรเชิญ (Thai Print Award 2017)

» 2018 BEST IN DIGITAL PRINTING (Thai Print Award 2018)
» 2018 รางวัลเหรียญทองประเภทพิมพ์หนังสือ (Thai Print Award 2018)
» 2018 รางวัลเหรียญทองประเภทพิมพ์แคคาล็อก จุลสาร โบร์ชัวร์ (Thai Print Award 2018)
» 2018 รางวัลเหรียญทองประเภทปฏิทินและหนังสือภาพ (Thai Print Award 2018)

» 2019 รางวัลเหรียญทอง Digital Book Printing (Asian Print Award 2019)
» 2019 รางวัลเหรียญทอง Digital Color Proofing (Asian Print Award 2019)
» 2019 รางวัลเหรียญเงิน Personalised Photobooks (Asian Print Award 2019)