คู่มือการใช้งาน ออกแบบออนไลน์ (web-to-print)

คู่มือการใช้ งานออกแบบออนไลน์ (web-to-print)

ระบบเว็บทูพริ้น (web to print)

เว็บ ทู ปริ้น เป็นระบบเทมเพลตสิ่งพิมพ์กึ่งสำเร็จ สามารถปรับแต่ง แก้ใขได้ผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าเพียงเลือกแม่แบบที่ต้องการแล้วทำการแก้ใขแม่แบบได้เองผ่านเว็บไซต์ของเรา


คู่มือการใช้งาน (ระบบเว็บ-ทู-พริ้น)

ฟอนต์ภาษาไทยที่รองรับในระบบแม่แบบ มีดังนี้

TH BaijaTF ArluckAthiti
TH Chakra PetchTF ChiangsaenKanit
TH CharmonmanTF IntanoMitr
TH K2D July8TF LannaMaitree
TH KodchasalTF NopScriptPattaya
TH KOHOTF PhethaiPrompt
TH KrubTF PimpakarnTaviraj
TH Mali Grade6TF PimpakarnTrirong
TH NiramitTF SrivichaiBoonTook
TH SarabunTF UthongEkkamai
TH SrisakdiTEPC AksaramateeRsufont
CS_PraJadTEPC ChulaNarakFahkwang
CS_ChatThaiTEPC CM-PrasanmitItim
BaiJamjureeBaiJamjuree-MediumBaiJamjuree-SemiBold

วีดีโอคู่มือการใช้งาน

ฝ่ายบริการระบบเว็บทูพริ้น โทร 02 216 2760-8 ต่อ 1414, 086 342 5535