คู่มือการใช้งาน ออกแบบออนไลน์ (web-to-print)

คู่มือการใช้ งานออกแบบออนไลน์ (web-to-print)

ระบบเว็บทูพริ้น (web to print)

เว็บ ทู ปริ้น เป็นระบบเทมเพลตสิ่งพิมพ์กึ่งสำเร็จ สามารถปรับแต่ง แก้ใขได้ผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าเพียงเลือกแม่แบบที่ต้องการแล้วทำการแก้ใขแม่แบบได้เองผ่านเว็บไซต์ของเรา


คู่มือการใช้งาน (ระบบเว็บ-ทู-พริ้น)

ฟอนต์ภาษาไทยที่รองรับในระบบแม่แบบ มีดังนี้

TH Baija TF Arluck Athiti
TH Chakra Petch TF Chiangsaen Kanit
TH Charmonman TF Intano Mitr
TH K2D July8 TF Lanna Maitree
TH Kodchasal TF NopScript Pattaya
TH KOHO TF Phethai Prompt
TH Krub TF Pimpakarn Taviraj
TH Mali Grade6 TF Pimpakarn Trirong
TH Niramit TF Srivichai BoonTook
TH Sarabun TF Uthong Ekkamai
TH Srisakdi TEPC Aksaramatee Rsufont
CS_PraJad TEPC ChulaNarak Fahkwang
CS_ChatThai TEPC CM-Prasanmit Itim
BaiJamjuree BaiJamjuree-Medium BaiJamjuree-SemiBold

วีดีโอคู่มือการใช้งาน

ฝ่ายบริการระบบเว็บทูพริ้น โทร 02 216 2760-8 ต่อ 1414, 086 342 5535