Upload Files

ระบบรับส่งไฟล์งานพิมพ์ (Artwork)

1) ส่งไฟล์งานผ่านอีเมล์ สำหรับลูกค้าที่เคยติดต่องานฝ่ายขาย สามารถอัพโหลดโหลดไฟล์งานและคำสั่งงานพิมพ์ต่างๆเข้าอีเมล์ที่เคยติดต่อไว้ ในปัจจุบันระบบอีเมล์สามารถแนบไฟล์ผ่านระบบคลาวด์ส์ของผู้ให้บริการได้ เช่น Google Drive(gmail.com), OneDrive(hotmail.com) และส่งคำสั่งและลิงด์ดาวส์โหลดทางอีเมล์ได้ [อีเมล์ฝ่ายขาย..คลิกที่นี่]

2) ส่งไฟล์งานผ่านระบบเว็บไซต์ สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถแนบไฟล์งานผ่านอีเมล์ สามารถแนบไฟล์งานและคำสั่งงานพิมพ์ผ่านระบบเว็บไซต์ได้ (รองรับสูงสุด 512MB) ความเร็วของการอัพโหลดไฟล์ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของลูกค้า

3) ส่งไฟล์งานผ่านระบบ FTP ระบบส่งไฟล์งานผ่าน FTP สามารถส่งไฟล์งานขนาดใหญ่ได้ไม่จำกัดและมีความเสถียร โดยความเร็วของการอัพโหลดขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของลูกค้า ลูกค้าที่ส่งงานผ่านระบบ FTP จะต้องโทรแจ้งข้อมูลงานต่างๆ ให้ฝ่ายขายทราบ (ต้องการไช้ระบบส่งงาน FTP แจ้งที่อีเมล์ [email protected])

4) ระบบฝากไฟล์ทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ให้บริการฝากไฟล์งานต่างๆ มากมาย สามารถอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้ ลูกค้าเพียงส่งคำสั่งงานพิมพ์และแนบลิงค์ดาวส์โหลดทางอีเลล์ เช่น wetransfer, mail big file, filemail, jumbomail

ส่งไฟล์งานทางเว็บไซต์

ส่งไฟล์งานทางเว็บไซต์ (fromsmash) สามารถส่งไฟล์งานได้สูงสุด 300 MB. ต่อไฟล์ หลังอัพโหลดเสร็จแล้วข้อมูลจะถูกส่งเข้าอีเมล์ของผู้รับและผู้ส่งโดยอัตโนมัติ
โดยลูกค้าสามารถเลือกส่งถึงอีเมล์ของเจ้าหน้าที่ ที่ลูกค้าได้ติดต่อไว้หรือหากไม่ทราบให้เลือกส่งถึง [email protected]