Price List

ราคางานพิมพ์นามบัตร

ขอใบเสนอราคาหรือสอบถามราคางานพิมพ์อื่นๆ ได้ค่ะ » สอบถามเพิ่มเติม

ราคางานพิมพ์นามบัตร-พิมพ์สีหน้าเดียว
จำนวน (ปริมาณ) ราคาพิมพ์ต่อชิ้น รวม (บาท)
100 » 2.20 220.00
200 » 1.90 380.00
300 » 1.50 450.00
500 » 1.20 600.00
1000 » 1.00 1,000.00
5000 » พิมพ์จำนวนมากลดราคาพิเศษได้ค่ะ
** ขนาดมาตรฐาน 89×54, 89×50, 89×45, 90×55 มม.
** 4 สีด้านเดียว / กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
** กรณีเคลือบผิว, ไดคัท, สอบถามราคาได้ค่ะ (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
ราคางานพิมพ์นามบัตร+พิมพ์สีหน้า-หลัง (ไม่เปลี่ยนข้อมูล)
จำนวน (ปริมาณ) ราคาพิมพ์ต่อชิ้น รวม (บาท)
100 » 3.00 300.00
200 » 2.80 560.00
300 » 2.50 750.00
500 » 2.00 1,000.00
1000 » 1.80 1,800.00
5000 » พิมพ์จำนวนมากลดราคาพิเศษได้ค่ะ
** ขนาดมาตรฐาน 89×54, 89×50, 89×45, 90×55 มม.
** 4 สีหน้า-หลัง / กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
** กรณีเคลือบผิว, ไดคัท, สอบถามราคาได้ค่ะ (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

ราคางานพิมพ์ใบปลิว

ขอใบเสนอราคาหรือสอบถามราคางานพิมพ์อื่นๆ ได้ค่ะ » สอบถามเพิ่มเติม

ราคางานพิมพ์ใบปลิว A4 (พิมพ์สีหน้าเดียว)
จำนวน (ปริมาณ) ราคาพิมพ์ต่อชิ้น รวม (บาท)
100 » 10.00 1,000.00
200 » 8.50 1,700.00
300 » 7.40 2,220.00
500 » พิมพ์จำนวนมากลดราคาพิเศษได้ค่ะ สอบถาม
** ขนาดมาตรฐาน A4 / พิมพ์ 4 สีด้านเดียว
** 4 สีด้านเดียว / กระดาษอาร์ตการ์ด 130 แกรม
** เคลือบผิว, ไดคัท, เทคนิคหลังพิมพ์สอบถามราคาได้ค่ะ (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ราคางานพิมพ์ใบปลิว A4 (พิมพ์สีหน้า-หลัง)
จำนวน (ปริมาณ) ราคาพิมพ์ต่อชิ้น รวม (บาท)
100 » 15.00 1500.00
200 » 13.00 2600.00
300 » 10.00 3000.00
500 » พิมพ์จำนวนมากลดราคาพิเศษได้ค่ะ สอบถาม
** ขนาดมาตรฐาน A4 / พิมพ์ 4 สี หน้า-หลัง
** 4 สีหน้า-หลัง / กระดาษอาร์ตการ์ด 130 แกรม
** เคลือบผิว, ไดคัท, เทคนิคหลังพิมพ์สอบถามราคาได้ค่ะ (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคางานพิมพ์แผ่นพับ

ขอใบเสนอราคาหรือสอบถามราคางานพิมพ์อื่นๆ ได้ค่ะ » สอบถามเพิ่มเติม

ราคางานพิมพ์แผ่นพับ A4 (พิมพ์สีหน้า-หลัง)
จำนวน (ปริมาณ) ราคาพิมพ์ต่อชิ้น รวม (บาท)
100 » 17.80 1,780.00
200 » 16.20 3,240.00
300 » 12.20 3,600.00
500 » พิมพ์จำนวนมากลดราคาพิเศษได้ค่ะ สอบถาม
** ขนาดมาตรฐาน A4 พร้อมพับ
** 4 สีหน้า-หลัง / กระดาษอาร์ตการ์ด 130 แกรม
** เทคนิคหลังพิมพ์สอบถามราคาได้ค่ะ
ราคางานพิมพ์แผ่นพับ A3 (พิมพ์สีหน้า-หลัง)
จำนวน (ปริมาณ) ราคาพิมพ์ต่อชิ้น รวม (บาท)
100 » 27.00 2,700.00
200 » 26.00 5,200.00
300 » 24.00 7,200.00
500 » พิมพ์จำนวนมากลดราคาพิเศษได้ค่ะ สอบถาม
** ขนาดมาตรฐาน A3 พร้อมพับ
** 4 สีหน้า-หลัง / กระดาษอาร์ตการ์ด 130 แกรม
** เทคนิคหลังพิมพ์สอบถามราคาได้ค่ะ

ราคางานพิมพ์โฟโต้บุ๊ค

ขอใบเสนอราคาหรือสอบถามราคางานพิมพ์อื่นๆ ได้ค่ะ » สอบถามเพิ่มเติม

ราคางานพิมพ์โฟโต้บุ๊ค A5 (ปกแข็งหุ้มจั่วปัง+เข้าเล่มปีกผีเสื้อ)
จำนวนหน้า (รวมปก) ราคาพิมพ์ 1 เล่ม รวม (บาท)
24 หน้า » 700 700
28 หน้า » 800 800
32 หน้า » 900 900
36 หน้า » 1,000 1,000
40 หน้า » 1,100 1,100
44 หน้า » 1,200 1,200
** กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม+ประกบหน้าหลัง
** เคลือบลามิเนตทั้งเล่ม
** เข้าเล่มแบบปีกผีเสื้อ สามารถกางได้ 180 องศา
ราคางานพิมพ์โฟโต้บุ๊ค A4 (ปกแข็งหุ้มจั่วปัง+เข้าเล่มปีกผีเสื้อ)
จำนวนหน้า (รวมปก) ราคาพิมพ์ 1 เล่ม รวม (บาท)
24 หน้า » 1,000 1,000
28 หน้า » 1,200 1,200
32 หน้า » 1,400 1,400
36 หน้า » 1,600 1,600
40 หน้า » 1,800 1,800
44 หน้า » 2,000 2,000
** กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม+ประกบหน้าหลัง
** เคลือบลามิเนตทั้งเล่ม
** เข้าเล่มแบบปีกผีเสื้อ สามารถกางได้ 180 องศา

ราคางานพิมพ์ปฎิทิน

ขอใบเสนอราคาหรือสอบถามราคางานพิมพ์อื่นๆ ได้ค่ะ » สอบถามเพิ่มเติม

ราคางานพิมพ์ตั้งโต๊ะมาตรฐาน ขนาด 6 X 8 นิ้ว (16 หน้า / 8 แผ่น)
จำนวน (ชุด) ราคาพิมพ์ต่อชิ้น รวม (บาท)
1 » 290 290.00
50 » 100 5,000.00
100 » 90 9,000.00
300 » 50 15,000.00
500 » พิมพ์จำนวนมากลดราคาพิเศษได้ค่ะ
** เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ 4 ข้อ 2 ตำแหน่ง
** พิมพ์สีหน้า-หลัง / กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ราคางานพิมพ์ตั้งโต๊ะมาตรฐาน ขนาด 6 X 8 นิ้ว (28 หน้า / 14 แผ่น)
จำนวน (ชุด) ราคาพิมพ์ต่อชิ้น รวม (บาท)
1 » 390 390.00
50 » 150 7,500.00
100 » 100 10,000.00
300 » 80 24,000.00
500 » พิมพ์จำนวนมากลดราคาพิเศษได้ค่ะ
** เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ 4 ข้อ 2 ตำแหน่ง
** พิมพ์สีหน้า-หลัง / กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %