บริการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซ็ท

www.soontornfilm.co.th บริการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซ็ท (PrePress Standardization)

สุนทรฟิล์ม บริการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซ็ท บริการทำแม่พิมพ์ออฟเซ็ท แยกสีงานสิ่งพิมพ์ ประกอบไฟล์ ออกฟิล์ม ทำเพลททั้งระบบ CTF , CTP, CTCP ออกปรู๊ฟด้วยระบบดิจิตอล(Digital Proof) ควบคุมคุณภาพงานแยกสีทุกขั้นตอนด้วย CMS ประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมแยกสีแม่พิมพ์ออฟเซ็ทมากว่า 35 ปี บริการสแกนรูป สแกนภาพสำหรับงานสิ่งพิมพ์ High-Resolution Drum Scanner และ Copy dot scanner บริการประกอบไฟล์งาน ทั้งระบบ PC และ MacOS บริการถ่ายฟิล์ม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วยเครื่อง PrimeSetter และ Avantra44s บริการทำเพลท ทั้งแบบ CTF,CTP,CTCP (Computer To Plate) ควบคุมทุกขั้นตอนด้วย CMS บริการออกดิจิตอลปรู๊ฟ Digital Proof และเพลทปรู๊ฟ (Plate Proof) บริการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซ็ท (Pre-Press Standardization)

Read more...